Hvilken rente vil jeg få på mitt forbrukslån?

Lurer du på hvilken effektiv rente du vil få på ditt forbrukslån? Banker og finansieringsselskaper som tilbyr lån uten sikkerhet har gjerne en minimumsrente og en maksimumsrente på sine utlånsprodukter, og derfor vil fastsettelsen av renten variere fra person til person.

Det er bankens risikovurdering som avgjør hvilken endelig rente man til syvende og sist vil få tildelt, og en individuell gjennomgang av lånesøkers personlige økonomi er avgjørende.

Bankene ser spesielt på lånesøkers betalingsevne og kreditthistorie når de skal vurdere risikoen og fastsette renten på et usikret lån.

Lånegiver plikter å oppgi et låneeksempel, og man ser som oftest at bankene nevner et lån på kr. 65.000,- med en nedbetalingstid på 5 år. Det oppgis en gjennomsnittlig rente i disse eksemplene, men det sier ingenting om hva slags effektiv rente man selv får på sitt eget lån.

Lånebeløp og nedbetalingstid på forbrukslån har også innvirkning på rentenivået. En stor lånesum vil gi en lavere rente enn et smålån, og lang nedbetalingstid vil også bidra til at renten settes lavere enn ved kort løpetid.

Her kan du lese mer om de ulike faktorene som er avgjørende for hvilken rente man får på sitt forbrukslån.

Kredittvurdering

I Norge utføres det en kredittvurdering (eller kredittsjekk) av alle som søker om lån i følge forbrukslånsiden billigeforbrukslån.no. Det er landets kredittopplysningsbyråer som gir bankene denne informasjonen om privatpersoner. Kredittvurderingen beregner en rekke faktorer som lønn, formue, gjeld, alder osv. og kommer frem til et poengtall – som befinner seg vanligvis et sted mellom 0 – 100. Dette kalles en kredittscore, og sluttpoengtallet er avgjørende for hvilken rente man får på sitt lån. Høy kredittscore betyr lav risiko for banken, og man vil som regel da få tildelt en lav rente på sitt forbrukslån.

I kredittvurderingen blir det også opplyst om eventuelle betalingsanmerkninger man måtte ha. Har man en anmerkning eller aktiv inkasso-sak, vil banken automatisk avslå lånesøknaden.

Årsinntekt

Brutto årsinntekt påvirker i stor grad hvilken rente som settes av banken. Høy inntekt vil stort sett gi en lavere rente enn om man har middels til lav inntekt. Igjen er det bankens risiko med å låne ut penger til akkurat deg som er avgjørende. Har man høy inntekt, er det lavere risiko for at forbrukslånet blir misligholdt.

Gjeld

Gjeld er også en viktig faktor når renten skal fastsettes. Høy gjeldsgrad gir som regel høyere rente enn om man ikke har mye gjeld fra før. Inntekten skal også ses i sammenheng med gjelden – og det vurderes om en lånesøker kan tåle mer gjeld ut fra sitt inntektsnivå.

Lav inntekt og høy gjeldsgrad gir i mange tilfeller avslag på søknaden om forbrukslån. Alternativt vil banken låne ut en mindre lånesum med betydelig høy rente. Personer med mye gjeld og lav inntekt har stor risiko for å misligholde gjeld. For å kompensere for denne risikoen setter banken renten opp for vedkommende.

Alder og utdannelse

Både lånesøkers alder og utdannelse har også vanligvis innvirkning på den endelige effektive renten som banken fastsetter. Yngre personer har ofte kort betalingshistorikk, og får av den grunn lavere kredittscore enn de som er eldre. Dermed vil de få en høyere rente på sitt forbrukslån.

Personer med lang utdannelse vil ha høyere kredittscore, og dermed kunne oppnå en lavere rente på lånet. Dersom lånetaker mister jobben i nedbetalingsperioden, vil en person med lang utdannelse gjerne ha lett for å skaffe seg ny jobb. Risikoen for fremtidig betalingsevne spiller altså inn i fastsettelsen av renten på et forbrukslån.